Välkommen till Projekthuset i Kalmar!

Projekthuset i Kalmar förstärker byggherrens projektorganisation från idé till färdigställande. Vi bistår byggherren med planering, projektering, upphandling, avtalsskrivning, projektledning, byggledning, byggkontroll, kontrollansvar -PBL samt entreprenadbesiktningar.

icon

Om Projekthuset

Projekthuset startade verksamheten 2006 och har sedan dess, på ett framgångsrikt sätt, bistått beställare och byggherrar i regionen med projekt- och byggledningsuppdrag, projekteringsledning, byggkontroll, kontrollansvar enligt plan- och bygglagen (KA-PBL), entreprenadbesiktningar, fukt- och skadeutredningar, budgetkalkyler samt byggrådgivning.

En projekt- och byggledares främsta uppgift är att se till att projektet fortlöper enligt förutbestämda kvalitets-, tids- och ekonomiska ramar. Projekthuset är här beställarens ”högra hand” där vi genom vårt engagemang och kunnande medverkar till att beställaren når sina mål.

Vår ambition är att beställaren tydligt ska känna ett mervärde i att engagera Projekthuset i sina projekt och att vi därigenom får nytt förtroende även i framtida uppdrag.

 

Verksamheter

En viktig förutsättning för lyckade uppdrag är möten mellan människor.

 

Kontakta oss

icon

Projekt

Här ser du några utvalda projekt. Upptäck bredden i vårt kunnande och se vad vi medverkat i från byggstart till slutbesiktning.

Stäng projektet X
icon

Verksamheter

  • Projekt- och byggledning
  • Byggkontroll
  • Kontrollansvar enligt PBL(KA-PBL)
  • Projekteringsledning
  • Upphandling/utvärdering anbud/kontraktsskrivning
  • Fukt- och skadeutredningar
  • Budgetkalkyler
  • Entreprenadbesiktningar
  • Byggrådgivning
icon

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har en förfrågan eller vill veta mer om vad vi kan och hur vi jobbar.

Jonas Persson

Jonas Persson

Byggnadsingenjör SBR

 

Certifierad kontrollansvarig PBL, behörighet K
070-651 21 18
jonas@projekthuset.eu

Claes Persson

Claes Persson

Civilingenjör SBR

 

Certifierad kontrollansvarig PBL, behörighet K
070-658 78 32
claes@projekthuset.eu